Tag: Neuromorphic Application

What’s the roadmap on neuromorphic devices & applications research in China?

Qing Wan, Changjin Wan, Huaqiang Wu, Yuchao Yang, Xiaohe Huang, Peng Zhou, Lin Chen, Tian-Yu Wang, Yi Li, Kanhao Xue, Yuhui He, Xiangshui Miao, Xi Li, Chenchen Xie, Houpeng Chen, Z. T. Song, Hong Wang, Yue Hao, Junyao Zhang, Jia …

Be the First to comment. Read More

What are opportunities for neuromorphic computing algorithms and applications?

Abstract
Neuromorphic computing technologies will be important for the future of computing, but much of the work in neuromorphic computing has focused on hardware development. Here, we review recent results in neuromorphic computing algorithms and applications. We …

Be the First to comment. Read More